Supervisie voor HB-professionals

Werken met hoogbegaafden is een vrij nieuw beroepsdomein waarin professionals uit verschillende domeinen (onderwijs, hulpverlening, arbeidsbemiddeling, …) nieuwe expertise willen opbouwen. Vaak verloopt je zoektocht naar kennis/input via het internet, het lezen van (veel) boeken, over studiedagen en webinars tot verdiepende opleidingen. Gewapend met al die kennis ga je dan met dit thema in de praktijk aan de slag. Niet zelden ben je de eerste of enige binnen je organisatie, met wat geluk kan je collega’s warm maken om samen te pionieren. 

De praktijk is natuurlijk complex en weerbarstig en daagt je uit om je steeds verder te ontwikkelen: dus nog meer boeken lezen, nog meer cursussen volgen, … Soms heb je echter ook de behoefte om je eigen handelen onder de loep te nemen, te reflecteren over jouw kwaliteiten en je vraagstukken met anderen te bespreken. Supervisie biedt een veilig kader om dit te leren en in de praktijk systematisch vorm te geven. Met de positieve psychologie als uitgangspunt gaan we samen aan de slag met jouw leervragen. Je leert van HB-specialisten en collega’s uit verschillende werkgebieden. 

De groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers en wordt begeleid door 2 ervaren experts in hoogbegaafdheid, zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke vraagstukken. Ter voorbereiding vragen we je om je leervraag neer te schrijven en door te sturen. Tijdens de supervisie exploreren we gemeenschappelijke thema’s aan de hand van 2 casussen. Je leert in de diepte en op een systematische manier te reflecteren over je eigen handelen. Hierbij wordt de methodiek van positieve supervisie gebruikt waarbij de begeleiders geen trouble-shooters maar wél solution-builders zijn. Ze stellen bewust vragen om je uit te nodigen je eigen expertise te (her)ontdekken en toe te passen. 

We verwachten dat deelnemers minimum een basisopleiding rond hoogbegaafdheid hebben gevolgd of elders voldoende expertise hebben opgebouwd. De focus ligt immers niet op theoretische input maar op ervaringsgericht leren om bekwamer te kunnen handelen. 

Dagverloop

In de voormiddag werken we intensief samen, waarna we ruimte maken om na te praten en te netwerken tijdens een gezamenlijke lunch. 

9u        Inloop en koffie

9u30    Supervisie thema 1 – pauze – supervisie thema 2

12u      Lunch

13u      Afsluiting

Planning

Dit najaar staan er drie bijeenkomsten ingepland op verschillende locaties. 

  • Vrijdag 21 oktober 2022 in de Clemenspoort te Gent
    (vlakbij station Gent-Sint-Pieters, parking op het terrein)

  • Donderdag 17 november 2022 in bibliotheek Utopia te Aalst
    (op wandelafstand van station Aalst & betaalparking)

  • Vrijdag 16 december 2022 in De Punt in Gentbrugge
    (op wandelafstand van station Gentbrugge, parking op het terrein)

Inschrijven

Deelname kost € 115,- per sessie, koffiepauze en een lekkere lunch zijn inbegrepen. Na inschrijving ontvang je een factuur met betalingsuitnodiging. 

Schrijf je meteen in want de plaatsen zijn beperkt. 

Begeleiders

Karine Janssens & Liesbet De Wit, beiden Expert hoogbegaafdheid, gaven jarenlang samen opleidingen rond hoogbegaafdheid en besloten de krachten te bundelen voor deze supervisiereeks. Ze vullen elkaar mooi aan in expertise rond coaching en wetenschappelijke kennis over hoogbegaafdheid en worden vooral ook vrolijk van elkaars gezelschap.

Agendastress

Misschien passen de voorgestelde data niet in je agenda, maar heb je wel interesse om deel te nemen? Laat het ons zeker weten, dan houden we je op de hoogte. 
Je kan ook altijd een afspraak inboeken voor een individuele supervisie bij Karine als dat beter combineerbaar is met jouw agenda. Ook online supervisiemomenten zijn mogelijk.