Week van de hoogbegaafdheid

Week van de hoogbegaafdheid Gent

Online kennismaking met intervisie voor HB-professionals

Werken met hoogbegaafden is een vrij nieuw beroepsdomein waarin professionals uit verschillende domeinen (onderwijs, hulpverlening, loopbaanbegeleiding, …) nieuwe expertise willen opbouwen. Vaak verloopt je zoektocht naar kennis via het internet, het lezen van (veel) boeken, over studiedagen en webinars tot verdiepende opleidingen. Gewapend met al die kennis ga je dan met dit thema in de praktijk aan de slag.

De praktijk is natuurlijk complex en weerbarstig. Soms heb je dan ook de behoefte om je eigen handelen onder de loep te nemen, te reflecteren over jouw kwaliteiten en je vraagstukken met anderen te bespreken. Intervisie biedt een veilig kader om dit te leren en in de praktijk systematisch aan de slag te gaan met jouw leervragen. Je leert van HB-specialisten en collega’s uit verschillende werkgebieden.

In deze online bijeenkomst kan je kennismaken met onze werkwijze en gebruiken we onze methodiek van positieve intervisie om jouw expertise te versterken. Verwacht je aan een actieve proeverij met aan het einde ruim tijd voor vragen. De begeleiding is in handen van Karine Janssens & Liesbet De Wit, beiden expert hoogbegaafdheid. Ze gaven jarenlang samen opleidingen rond hoogbegaafdheid en vullen elkaar mooi aan in expertise rond coaching en wetenschappelijke kennis over hoogbegaafdheid. Ze worden vooral ook vrolijk van elkaars gezelschap.

We verwachten dat deelnemers minimum een basisopleiding rond hoogbegaafdheid hebben gevolgd of elders voldoende expertise hebben opgebouwd. De focus ligt immers niet op theoretische input maar op ervaringsgericht leren om bekwamer te kunnen handelen.

Praktische info

Dinsdag 7 maart 2023 van 10u tot 12u

Online – je ontvangt de link na inschrijving

Inschrijven kan t/m zondag 5 maart 2023 via het inschrijvingsformulier.

Deelname kost € 10,- incl. BTW, na inschrijving ontvang je de betalingsinfo.

Zin gekregen in meer? Dit voorjaar bieden we nog drie intervisiemomenten aan, twee in Gent en eentje online. Heel welkom!